MONROE'S MYSTERIOUS DEATH (PL)

Zespół/projekt, który wbrew swojej nazwie jest zaprzeczeniem teorii spiskowej, że tworzenie muzyki wynika z zimnej kalkulacji. Istotą MMD jest komunikacja trzech jednostek, które tradycyjną formę werbalną zamieniły na dźwięki i energię… bez planowania, kalkulowania i liczenia na cokolwiek.