Zero-85

zero n III, Ms. zerze; lm D. zer
1. techn. «początkowy punkt na skali, podziałce, od którego się coś mierzy, oblicza; także: liczba odgraniczająca wartości dodatnie od ujemnych»
2. mat. «liczba oznaczona symbolem 0, która dodana do dowolnej liczby nie zmienia jej wartości; również cyfra 0 w układzie pozycyjnym dziesiętnym»
3. pot. «brak czegokolwiek; nic»
4. muz. „zero-85” «garaż, jesień 2000, muzyka, język białoruski + różne inne rzeczy»