Festiwal Muzyki Młodej Białorusi BASowiszcza organizowany jest nieprzerwanie od 1990 roku na leśnej polanie Baryk (akcent na ″y″, po pol. Boryk) w Gródku k. Białegostoku. Jest największym i najstarszym festiwalem białoruskiej muzyki rockowej na świecie. Nazwa festiwalu pochodzi od białoruskiego akronimu nazwy organizatora BAS – Bielaruskaje Ab’jadnannie Studentau – BAS, do którego dołączono sufiks – iszcza (pl. -owiszcza). W dosłownym tłumaczeniu: Basowisko. Białoruskie Zrzeszenie Studentów (BZS) powstało w 1981 roku i jest organizacją pozarządową, skupiającą młodzież akademicką narodowości białoruskiej. Działacze BZS, podobnie jak członkowie siostrzanej organizacji NZS- Niezależne Zrzeszenie Studentów, brali czynny udział w walce z systemem komunistycznym. W wolnej Polsce BZS skupia się głównie na działalności kulturalnej, społecznej i oświatowej. Aktualnie organizacja działa przy ośrodkach akademickich w Białymstoku i Warszawie. BASowiszcza to przede wszystkim prezentacja zespołów mniejszości białoruskiej zamieszkującej Białostocczyznę – w przeszłości były to m.in.- R.F. Braha, Kardon, The Dvery, Wiadro, 5set5, Beton,  Zero-85, Rima, zaś obecnie Ilo&Friends, Ostrov. W przeważającej większości gwiazdy BASowiszcza i młode zespoły, biorące udział w konkursie to goście zza wschodniej granicy. W związku z panującym na Białorusi od 17 lat reżimem Łukaszenki festiwal w Gródku to, zarówno dla białoruskich wykonawców jak i publiczności, jedna z nielicznych okazji do swobodnej ekspresji artystycznej, wolności obywatelskiej i obyczajowej. Od początku istnienia festiwalu jednym z jego głównych zadań jest tworzenie swoistego mostu ponad podziałami, budowanie dialogu i partnerstwa młodego pokolenia Białorusinów i Polaków. Od 1993 roku na scenie w Boryku publiczność mogła usłyszeć gwiazdy: Ulis, Nowaje Nieba, Mroja, Krama, Deviation, N.R.M., ZET, Pomidoroff, Neuro Dubel, Lyapis Trubetskoy, Gurzuf, Troitsa, Kriwi, Palac, Drum Extasy, KULT, Armia, Proletaryat, Pidżama Porno, Acid Drinkers, Illusion, Lao Che, C.K.O.D., KSU, Lipali i wiele innych.