Białoruskie Zrzeszenie Studentów 

BIAŁORUSKIE ZRZESZENIE STUDENTÓW-powstało w 1981 roku, a oficjalnie zostało zarejestrowane w1988 roku. Jest to stowarzyszenie mające na celu zrzeszanie studentów głównie z okolicy białostocczyzny zainteresowanych współczesną kulturą Białorusi. W pierwszych latach BAS organizował między innymi Kupalle czy piesze rajdy po Podlasiu. W 1990 roku po raz pierwszy odbył się Festiwal Muzyki Młodej Białorusi BASowiszcza i od tego roku, nieprzerwanie, jest organizowany w tym samym miejscu (Boryk w Grodku k. Białegostoku). W ciągu ostatnich kilku lat współorganizatorami festiwalu było Pogotowie Kulturalno-Społeczne, a także Fundacja Villa Sokrates. Inną inicjatywą podejmowaną przez BAS jest organizowanie wyjazdu etnograficznego Studenckie Spotkania z Historią: Bieżeństwo. Celem wyjazdu jest integracja młodzieży z Białegostoku, Bielska Podlaskiego i Hajnówki, którzy wspólnie, przez kilka dni, będą przeprowadzać rozmowy z mieszkańcami Lewkowa Starego i okolic, szukając wspomnień dotyczących akcji wysiedleńczej z 1915 roku.

Białoruskie Zrzeszenie Studentów
15-959 Białystok, ul. Zamenhofa 27
KRS: 0000104333
basbiuro@gmail.com